RSS Feed

Cẩm nang thư EPICTETUS

Một quyển sách đã từng làm sách gối đầu cho các trang giai nhân, vừa là sách cầm tay cho những bậc vương đế.

Cẩm nang thư EPICTETUS

Bản dịch của Phạm Cao Tùng

(Xin vui lòng chờ ít lâu, hê hê)

The manual of Epictetus

Một quyển sách đã từng làm sách gối đầu cho các trang giai nhân, vừa là sách cầm tay cho những bậc vương đế.