Dòng thông tin RSS

Cẩm nang thư EPICTETUS

Một quyển sách đã từng làm sách gối đầu cho các trang giai nhân, vừa là sách cầm tay cho những bậc vương đế.

Cẩm nang thư EPICTETUS

Bản dịch của Phạm Cao Tùng

(Xin vui lòng chờ ít lâu, hê hê)

Advertisements

The manual of Epictetus

Một quyển sách đã từng làm sách gối đầu cho các trang giai nhân, vừa là sách cầm tay cho những bậc vương đế.